Metsa majandamine

Istutame metsa, hooldame noorendikke ning teostame hooldus- ja uuendusraiet, nii enda kui kliendi metsas. OÜ Priimo Mets omab PEFC tarneahela sertifikaati.

Hooldusraie eesmärk on suunata metsa kasvu vastavalt soovidele, parandades puude kasvu tingimusi luues sellega eeldused puidu väärtuse tõusuks. Hooldusraie käigus muudetakse puistu liigilist ja kvalitatiivset koosseisu võimaldamaks tulevikus saada maksimaalset tulu.

Uuendusraie on oma sisult "saagi koristus" ehk enamasti küpse metsa raie, oluline on majanduslik tulu. Uuendusraie käigus luuakse tingimused uue metsapõlvkonna tekkeks, sellest ka nimetus.

Raieõiguse müügi puhul annab müüja õiguse majandada oma metsas kokkulepitud tingimustel. Üldjuhul korraldab metsafirma raied ja omandab metsamaterjali, kuid maa jääb omanikule.

Ostame metsakinnistuid ja raieõigusi. Saada päring meie vormi kaudu ja võtame Teiega peagi ühendust.


Hakkepuidu tootmine

Hakkpuit, teise nimega energiapuit või biomass on raiejäätmete, võsa või saeveski jäätmete hakkimisel saadud küttematerjal. See kütuseliik on peamine energiaallikas Eesti suurimates koostootmisjaamades.

Ostame virnastatud võsa, raiejäätmeid ning saeveski tootmisjääke. Materjal ei tohi sisalda võõriseid (metalli, kilet, kive, prahti jne).

Ostame kasvavat võsa. Võsalõikust teostame 12T võsagiljotiiniga. Materjal veetakse kokku ja ladustatakse müüja kinnistul kuni see on hakkimiseks kõlbulik.

Võsa kogus arvestatakse peale hakkimist ja autosse laadimist. Kasvava võsa müügisoovi puhul võtke meiega varakult ühendust. Meie ekspert vaatab kohapeal võsa üle ja annab vajaliku nõu.

Hakkematerjali müügisoovi korral võta ühendust meie hakkpuidu varumisjuhtidega või esita päring vormi kaudu.

Hakkimise teenus

Pakume hakkimise teenust. Kasutame JENZ HEM 583 Z hakkurit, mis töötab CLAAS XERION 4000 TRAC-VC traktori haakes. Masinad sobivad võsa, raiejäätmete ja saetööstuse jäätmete hakkimiseks. 


.

Saematerjali tootmine

Toodame väikeses koguses okaspuu saematerjali. Toodete nomenklatuur ja saadavus võib erineda sõltuvalt hooajast. Soovitame võtta eelnevalt ühendust ja uurida toodete saadavuse kohta.

paksus mm x laius mm kuni 3,1 m 3,2 - 5,1 m 5,2 - 6,0 m
Lauad      
24 x 50 0,307 €/jm 0,315 €/jm -
24 x 100 0,630 €/jm 0,662 €/jm 0,720 €/jm
24 x 150 0,946 €/jm 1,095 €/jm 1,144 €/jm
24 x 200 1,261 €/jm 1,460 €/jm 1,526 €/jm
Prussid      
32 x 100 0,889 €/jm 0,973 €/jm 0,994 €/jm
38 x 100 1,106 €/jm 1,180 €/jm 1,205 €/jm
50 x 50 0,727 €/jm 0,777 €/jm 0,793 €/jm
50 x 100 1,455 €/jm 1,520 €/jm 1,652 €/jm
50 x 150 2,379 €/jm 2,478 €/jm 2,578 €/jm
50 x 200 3,172 €/jm 3,305 €/jm 3,437 €/jm
50 x 250 3,965 €/jm 4,296 €/jm 4,627 €/jm
75 x 200 4,758 €/jm 4,957 €/jm 5,354 €/jm
100 x 100 3,040 €/jm 3,305 €/jm 3,569 €/jm
100 x 150 4,758 €/jm 4,957 €/jm 5,354 €/jm
150 x 150 7,138 €/jm 7,435 €/jm 8,031 €/jm
150 x 200 9,517 €/jm 10,311 €/jm 11,105 €/jm
200 x 20012,689 €/jm 13,748 €/jm 14,807 €/jm

Puidujäätmete vastuvõtt

Võtame tasuta vastu puidujäätmeid (Rapla vallas, Iira külas, Metsamajandi kinnistul).

Vastuvõetav materjal:

  • Oksad
  • Tüvepuit
  • Kaubaalused ja puidust pakendid (keemiliselt töötlemata)
  • Lammutuspuit (keemiliselt töötlemata)
  • Saetööstuse jäägid

Materjal ei tohi sisalda võõriseid (metalli, kilet, kive, prahti jne).

Jäätmeloa registreerimise nr: L.JÄ/333807